Pro Deo / Gefinancieerde rechtsbijstand

Ben-Saddek Advocatuur werkt zowel  op basis van gefinancierde rechtsbijstand (ok wel pro deo genoemd) alsmede op basis van een uurtarief.

Tijdens uw eerste bespreking bij ons op kantoor zal de mogelijkheid worden bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand de zogenaamde “toevoeging”. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). 

Heeft u een uitkering, een minimuminkomen of bent u gedetineerd dan komt u eigenlijk altijd voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteren wij een uurtarief 175,00 euro excl. btw per uur. Dit uurtarief kan natuurlijk aangepast worden afhankelijk van het soort zaak.

Dossierprijs

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt werkt ons kantoor het liefs met een dossierprijs. Op die manier weten alle betrokken partijen waar zij aan toe zijn en komst niemand voor financiële  De hoogte van de dossierprijs  is afhankelijk van de soort zaak, de spoedeisendheid, de inschatting van de te besteden tijd, etc.