Rechtsvorm

Ben-Saddek Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam.

Algemene voorwaarden

Ben-Saddek Advocatuur B.V. hanteert algemene voorwaarden, die u hier kunt lezen.

Adres

Ben-Saddek Advocatuur B.V.
Boergoensestraat 7A
3082 KA  Rotterdam
Tel.nr.: +31 (0)10 214 34 12
Fax.nr.: +31 (0)10 214 34 13

Email: info@bsadvocatuur.nl.

Kamer van Koophandel

Ben-Saddek Advocatuur B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder het nummer 78657849.

BTW nummer

BTW nummer: NL136210223B02.

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Ben-Saddek Advocatuur B.V. zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). De contactgegevens van de NOVA luiden als volgt:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel.nr.: 070 – 335 35 35
Email: info@advocatenorde.nl.

Voorts zijn de gedragsregels, de Verordening op de Advocatuur, de Regeling op de advocatuur en de Advocatenwet van toepassing op Ben-Saddek Advocatuur B.V. Voor meer informatie over de NOVA en de voornoemde wet- en regelingen kunt u terecht op de website van de NOVA: www.advocatenorde.nl.

Beroepsaansprakelijkheid

Ben-Saddek Advocatuur B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ingeval en voor zover in verband met een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Ben-Saddek Advocatuur B.V. voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten, onder de door Ben-Saddek Advocatuur B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitgekeerd om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Ben-Saddek Advocatuur B.V. in het betreffende jaar exclusief omzetbelasting heeft gefactureerd in de betreffende kwestie, met een maximum van € 25.000, zegge vijfentwintigduizend euro.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft in beginsel wereldwijde dekking, maar de aansprakelijkheidsbeperking kan per regio verschillen, en is ondergebracht bij AON Risk Solutions. De adresgegevens van AON Risk Solutions luiden als volgt:
AON Risk Solutions
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam.

Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarvan de voorwaarden van tijd tot tijd kunnen verschillen, is beschikbaar voor onze cliënten.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening of de hoogte van een declaratie, dan verzoeken wij u deze klacht voor te leggen aan de desbetreffende advocaat of aan de klachtenfunctionaris (yb@bsadvocatuur.nl). De klacht zal in behandeling worden genomen conform de kantoorklachtenregeling.