Vreemdelingenrecht

 • MVV/TEV procedures voor gezinshereniging (partner/echtgeno(o)t(e) vanauit het buitenland)
 • Intrekking verblijfsvergunning;
 • Afwijzing wijziging of verlenging verblijfsvergunning;
 • Ongewenstverklaring/inreisverbod;
 • Afwijzing Visum voor familiebezoek of toeristisch bezoek;
 • Asielaanvraag;
 • Afwijzing naturalisatie;
 • Intrekking Nederlanderschap;
 • Verkrijging Nederlands paspoort in het buitenland;
 • Vreemdelingenbewaring;
 • Etc.

Personen- en familierecht

 • echtscheidingen;
 • gezag;
 • omgang;
 • alimentatie;
 • ondertoezichtstellingen / uithuisplaatsingen (OTS/UHP);

Strafrecht

 • Diefstal, heling, inbraak (vermogensdelicten);
 • Drugszaken (Opiumwet);
 • Mishandeling, vernieling, (poging) doodslag (geweldsdelicten);Geweldsdelicten;
 • Wet Wapens MunitieĀ 
 • Verkeerszaken (CBR);
 • Uitnodiging Transactie Officier van Justitie (TOM of TOMMI zaken);
 • In beslag genomen geld, auto, scooter (Beklagprocedures);
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Etc.

Sociaal Zekerheidsrecht

 • Bezwaar en beroep tegen de afwijzing, intrekking of terugvordering van;
 • Participatiewet (uitkering gemeente);
 • WIA-uitkering;
 • AIO-uitkering;
 • Studiefinanciering;